Revista Start spre Viitor

INVENTICA ABC

(articol preluat din revista Start spre Viitor nr. 1/1980)


INVENTICA ABC

  Care a fost prima invenție a omului? Dar prima descoperire? Iată două întrebări care, la rândul lor, pot genera altele: Ce este o invenție? Ce este o descoperire? Prin ce se deosebește o invenție de o descoperire?

  Primii pași către noua disciplină a cunoașterii științifice - INVENTICA - să-i facem încercând să răspundem acestor întrebări.


Ce este o invenție?

  Din mulțimea definițiilor posibile ale INVENȚIEI, una afirmă că: invenția este o structură nouă, inexistentă pînă în momentul realizării ei, creată fie numai cu elemente vechi, fie cu elemente vechi si noi sau numai cu elemente noi. Rezultatul ei este ceva materiale (un dispozitiv, un aparat, o instalație etc.).


Ce este o descoperire?

  Dar ce este descoperirea? O definiție sună astfel: descoperirea este rezultatul unui proces de creație în urma căruia este adus în planul cunoașterii ceva neștiut încă, dar deja existent în natură.


Diferența dintre o descoperire și o invenție

  Este evidentă și deosebirea dintre invenție și descoperire. Esența deosebirii constă în natura "suportului": material, în cazul invenției, spiritual, în cazul descoperirii. Ele se condiționează reciproc. Una face posibilă apariția celeilalte. Istoria științei și tehnicii oferă nenumărate exemple în acest sens. Astfel descoperirea posibilității de a detecta obiecte în spațiu cu ajutorul undelor electromagnetice cu lungime de undă foarte mică (microunde) a deschis drum inventării radarului. Realizarea acestuia a dus la intensificarea studiilor privind modalităție de obținere a unor unde cu lungimi de undă cât mai mici și, in final, la descoperirea amplificării cuantice a microundelor și a luminii concretizate în inventarea maserilor și laserilor ș.a.m.d.


Care a fost prima invenție?

  Dar care a fost, totuși, prima invenție? Să fi fost săpăliga sau toporul? Greu de spus! Deocamdată majoritatea istoricilor sunt de acord că PRIMA MARE INVENȚIE a constituit-o ROATA. Dar prima mare descoperire? Frecvent de susține ca a fost FOCUL.


Secretul inventatorilor și a celor care fac descoperiri

  Oricare ar fi fost primele manifestări ale geniului uman, este cert că civilizația actuală este și rodul unui lung șir de invenții și descoperiri. Secretul finalizării lor să fi fost doar celebra formulă "99% transpirație și 1% inspirație"? Cu siguranță da, dacă includem în cele 99 de procente: învățătura temeinică, cunoașterea perfectă a fenomenelor și proceselor studiate, gândul că nu știm totul despre ele, că mai există ceva de învățat, iscodirea permanentă a legilor naturii și a principiilor științei. Li se adaugă, cu pondere însemnată și în procentul de inspirație, o infinită gamă de întrebări. La multe dintre ele, din oricare domeniu, s-au dat răspunsuri. Cautați-le pe cele fără răspuns și rezplvați-le! Din ele se pot naște noi și noi DESCOPERIRI ȘI INVENȚII.

Ing. Vasile V. Văcaru(articol preluat din revista Start spre Viitor nr. 1/1980)2024