Revista Start spre Viitor

Revista "Start spre Viitor"

Start spre Viitor, numarul 1 - ianuarie 1980

Coperta revistei Start spre Viitor numărul 1 - ianuarie 1980

Start spre Viitor nr. 1 - ianuarie 1980 - în format pdf - 39,1MB

"Coperta noii reviste pioniereşti «Start spre viitor» înfățişează un moment semnificativ pentru condiţiile minunate de creştere şi educaţie de care se bucură copiii României socialiste.

Este momentul în care tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi tovarăşei Elena Ceauşescu le-a fost prezentată macheta viitorului Centru de educaţie şi cultură al pionierilor şi copiilor, ale cărui lucrări au fost inaugurate de către secretarul general al partidului cu prilejul sărbătoririi celei de-a 30-a aniversări a Organizaţiei Pionierilor şi a Anului Internațional al Copilului.

Noua publicaţie se va preocupa de cunoaşterea şi insuşirea de către pionieri a politicii partidului şi statului nostru de dezvoltare impetuoasă a ştiinţel şi tehnicii, a multiplelor posibilități de creaţie materială şi spirituală deschise poporuiul român de documentele celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Revista "Start spre Viitor" va cultiva pasiunea pentru muncă și creaţie a şcolarilor publicând interviuri cu oameni ai muncii fruntaşi, cu inventatori şi inovatori, punând la îndemîna copiilor planuri de construcție, scheme, schiţe, modele de aparate care urmează să fie executate în ateliere, dar și independent.

Publicația va contribui la educaţia pentru viitor a cititorilor, va sprijini orientarea şcolară şi profesională a copiilor, publicând teme de anticipaţie ştiinţifică, va pune un accent deosebit pe stimularea creativităţii tehnice a pionierilor, informându-i asupra direcţiilor prioritare ale dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei, mobilizându-i să studieze şi să caute solutii la problemele ridicate de viață pe teme ale tehnicii viitorului.

«Start spre viitor» va publica, ţinând seama de vârsta cititorilor, lucrări adecvate, selectate pe o bază ştiinţifică şi orientate în funcţie de exigenţele operei educative în ansamblu, în scopul formării la aceştia a pasiunii de a munci şi a gândi practic, de a inova, de a crea, mobilizându-i, în acelaşi timp, pe copii, spre realizarea ideilor lor cu mâinile şi inteligența proprie. Pentru stimularea creativitătii copiilor, revista va iniția acțiuni de masă, demonstrații, concursuri şi expoziţii.

Revista va contribui la educarea copiilor în spiritul preţuirii şi ocrotirii naturii, al exploatării raţionale şi valorificării superioare a resurselor de energie, de materii primă, a deşeurilor. De asemenea, va sprijini copiii în ințelegerea unor noţiuni elementare de economie practică, în formarea unor deprinderi de chibzuință, în spiritul utilitătii economice sociale."


Numărul 5 - mai 1981

Coperta revistei Start spre Viitor numărul 5 - mai 1981

fișier pdf - 41MB

Numărul 12 - decembrie 1981

Coperta revistei Start spre Viitor numărul 12 - decembrie 1981

fișier pdf - 43,2MB

Numărul 6 - iunie 1982

Coperta revistei Start spre Viitor numărul 6 - iunie 1982

fișier pdf - 43,5MB

"Start spre Viitor" Numărul 11 - noiembrie 1982

Coperta revistei Start spre Viitor numărul 11 - noiembrie 1982

fișier pdf - 42,3MB2023